Styrelse

Vid årsmöte den 31 mars 2022 valdes följande styrelse och  funktionärer:

STYRELSE

  • Bengt Ivner, Ordförande, Slåttervägen 68, Email bengt.ivner(at)fardala.com
  • Per Schultzen, Sekreterare Vice ordf, Slåtterv 105, Email per.schultzen(at)fardala.com
  • Lars-Göran Witting, Kassör, Klarbärsvägen 3, Email lg.witting(at)fardala.com
  • Kalle Hårding, Ledamot, Rönnbärsvägen 11, Email karl.harding(at)fardala.com
  • Felix Ockborn, Ledamot, Rönnbärsvägen 2,  Email  felix.ockborn(at)fardala.com

REVISORER

  • Jonas Wenell, sammankallande revisor
  • Birgitta Soccorsi, ord. revisor
  • Mårten Gillgren, revisorssuppleant

LEDNINGSGRUPP FÖR GRANNSAMVERKAN

  • Bengt Ivner, sammankallande, Slåttervägen 68, Email bengt.ivner(at)fardala.com