Styrelse

Vid årsmöte i Fårdala skola den 13 mars 2019 valdes följande styrelse och  funktionärer:

STYRELSE

 • Bengt Ivner, Ordförande, Slåttervägen 68, Email bengt.ivner(at)fardala.com
 • Per Schultzen, Sekreterare, Slåtterv 105, Email per.schultzen(at)fardala.com
 • Lars-Göran Witting, Kassör, Klarbärsvägen 3, Email lg.witting(at)fardala.com
 • Johan Dahl, Grannsamverkan, Tranbärsvägen 6, Email johan.dah(at)fardala.com
 • Thomas Påhlman, Aktiviteter, Tranbärsv. 8, Email thomas.pahlman(at)fardala.com
 • Gunnel Agrell, Suppleant, Klarbärsvägen 5,  Email  gunnel.agrell(at)fardala.com
 • Anders Wiklander, Suppleant, Klarbärsv. 4, Email anders.wiklander(at)fardala.com

REVISORER

 • Jonas Wenell, sammankallande revisor
 • Birgitta Soccorsi, ord. revisor
 • Mårten Gillgren, revisorssuppleant

VALBEREDNING

 • Carl-Olof Strand, sammankallande, email carl-olof.strand(at)fardala.com

LEDNINGSGRUPP FÖR GRANNSAMVERKAN

 • Johan Dahl, sammankallande, Tranbärsvägen 6, Email johan.dahl(at)fardala.com