Om FEF

Fårdala Egnahemsförening (FEF) består 218 hushåll belägna i området Fårdala i Tyresö. Området byggdes under 1960 talet och 1969 bildades även vår Egnahemsförening.

FEF är en förening som arbetar för villaägarnas bästa, till både nytta och nöje!

Styrelsen har ofta kontakter med kommunen för att lösa olika problem som kan uppstå t.ex snöröjning och skötsel av näraliggande grönområden. FEF är också remissinstans för olika frågor som berör vårt område.

Vi har en väl fungerande grannsamverkan för att förebygga inbrott och samarbetar också med polisen.

VI anordnar olika aktiviteter för de boende i vårt område, som t.ex Valborgsmässofirande på våren, trädgårdskvällar på sommaren, Fårdaladagen på hösten, glöggträff vid jul.

Möjligheter finns också att låna kvisthack, lövsug/blås och utrustning för stöldmärkning.