Länkar

KOMMUNIKATIONSOPERATÖRER

Öppna Stadsnät    http://www.oppnastadsnat.se     (Tjänster för Svensk Infrastruktur)

Telia Öppen Fiber   http://www.oppenfiber.se         (Tjänster för Telia Öppen Fiber)

FIBERLEVERANTÖRER

Svensk Infrastruktur    http://svenskinfrastruktur.se     (Fiber leverantör)

Tyresö Fibernät   http://tyresofibernat.se