Fiber

Sammanlagt 185  av 220 hushåll i området valde i somras att installera fiber till sina fastigheter. 105 hushåll via Svensk Infrastruktur och 80 hushåll via Telia Öppen Fiber.

För dig som i Januari fått fiber installerat av Svensk Infrastruktur har vi skickat ut ett nyhetsbrev med information ”Nyhetsbrev Fiber”.

För de hushåll som beställt fiber via Telia Öppen Fiber så har Skanova nu genomfört fräsning i trottoarerna för att lägga ned fiberstammar. Inkoppling beräknas ske i början av juni.

Från föreningens sida vill vi påpeka att Telia dragit fram rör för fiber till samtliga hushåll i området. Detta innebär att man mot en installationsavgift även senare kan beställa en inkoppling av fiber från Telia. Att Telia gjort detta arbete vill vi från föreningens sida särskilt tacka för.

Därmed har ca 85% av hushållen i vårt område bredbandsuppkoppling, ett framtidssäkring som föreningen är mycket nöjd med.

Under fliken dokument finns nu en av vD Torgny Nyström underskriven bilaga till det separata avtal vi tecknade med Svensk Infrastruktur. Ladda ned/skriv ut filen och komplettera med de andra avtalshandlingar du har.

Återasfaltering av uppgrävda trottoarer är nu påbörjad. Inkoppling av Telias kunder också påbörjat.