Dokument

Protokoll Årsstämma 2022                                                 Sid1.    Sid2

Verksamhetsberättelse 2021                                               Sid1.    Sid2

Ekonomirapport 2021                                                          Ekonomirapport 2021

Kallelse Årsstämma 2022                                                    Kallelse 2022

Protokoll Annorlunda Årsmöte 2021

Verksamhetsberättelse 2020

Ekonomirapport 2020

Kallelse Annorlunda Årsmöte  2021                                        Kallelse 2021

Protokoll Årsstämma 2020                                                        Sid1    Sid2

Verksamhetsberättelse 2019                                                       Sid1      Sid2      Sid3

Ekonomirapport 2019                                                                  Ekonomirapport 2019

Kallelse Årsstämma 2020                                                             Kallelse FEF 2020