Årsmöte

ÅRMÖTE FEF 2021

Ett annorlunda årsmöte hölls i år genom ett styrelsemöte förberett med ett utskick till medlemmarna för att bla kunna välja ny styrelse och besluta om årsavgift. Planer finns för ett ordinarie årsmöte under hösten om pandemin kommit under kontroll.

ÅRSMÖTE FEF 2020

Till årsmötet i Fårdala skola den 29 Januari 2019 anslöt 22 medlemmar.

Förutom årsmötet fick vi en intressant genomgång av solceller och kringutrustning för villor av Sven-Ove Axelsson från EC Nordic. Mycket frågor och en bra diskussion följde.

Verksamhetsberättelse, ekonomirapport och revisionsrapport gicks igenom varefter årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötet beslutade också om ny årsavgift om 200 kr. Årsavgiften har varit oförändrad i mer än 30 år.

Styrelsen föreslog en stadgeändring för antal personer i styrelsen från minst 5 ledamöter och 2 suppleanter till minst 3 ledamöter och en suppleant. Omröstning hölls och årsmötet beslutade anta förslaget vilket fastställs vid nästa årsmöte.

Årsmötet beslutade på förslag att återskapa den slutna Facebookgruppen. Vidare beslutades att steg tas för ett samarbete med samfälligheten på Slåttervägen tas i syfte att bilda en större grannsamverkansgrupp samt få större grupp att utnyttja rabatter.

Protokoll och övrig information finner du på sidan Dokument.

KALLELSE ÅRSMÖTE 2020

Kallelse har distribuerats till samtlig hushåll avseende Årsstämma för Fårdala Egnahemsförening onsdag den 29 Januari kl 19.00 i Fårdala skolas matsal. Kallelsen i pdf format finner du här. Verksamhetsberättelse och Ekonomirapport finner du på sidan dokument efter att årsmötet hållits.

ÅRSMÖTE FEF 2019

Till årsmötet i Fårdala skola den 13 Mars 2019 anslöt 35 medlemmar. Information lämnades även avseende grannsamverkan. Protokoll och övrig information finner du på sidan Dokument.

KALLELSE ÅRSMÖTE 2019

Kallelse har distribuerats till samtlig hushåll avseende Årsstämma för Fårdala Egnahemsförening onsdag den 13 Mars kl 19.00 i Fårdala skolas matsal. Kallelsen i pdf format finner du här. Verksamhetsberättelse och Ekonomirapport finner du på sidan dokument.

ÅRSMÖTE FEF 2018

Till årsmötet i Fårdala skola den 7 Februari 2018 anslöt 30 medlemmar. Information lämnades även avseende grannsamverkan, brandförebyggande åtgärder samt Smart-DNA. Protokoll och övrig information finner du på sidan Dokument.

KALLELSE ÅRSMÖTE 2018

Kallelse har distribuerats till samtliga hushåll avseende Årsstämma för Fårdala Egnahemsförening onsdag 7 Februari 2018 kl 19.00 i Fårdala skolas matsal. Kallelse som pdf. Under dokument återfinns också verksamhetsberättelse samt ekonomirapport.

ÅRSMÖTE FEF 2017

Till årsmötet i Fårdala skola den 15 Februari 2017 anslöt 28 medlemmar. Information lämnades även avseende grannsamverkan, inbrottsförebyggande åtgärder samt Smart-DNA. Protokoll och övrig information finner du på sidan Dokument.

KALLELSE ÅRSMÖTE 2017

Kallelse har distribuerats till samtliga hushåll avseende Årsstämma för Fårdala Egnahemsförening onsdag 15 Februari 2017 kl 19.00 i Fårdala skolas matsal. Kallelse som pdf.

ÅRSMÖTE FEF 2016

Till årsmötet i Fårdala skola den 10 Februari 2016 anslöt 27 personer från 20 fastigheter. Representanter från Tyresö kommun medverkade för information om miljöåtgärder och matavfallshantering i vårt område och Tyresö. Protokoll från årsmötet finner du här: FEF Årsstämma 2016

KALLELSE ÅRSMÖTE FEF 2016

Kallelse har distribuerats till samtliga hushåll avseende Årsstämma för Fårdala Egnahemsförening onsdag 10 Februari 2016 kl 19.00 i Fårdala skolas matsal. Kallelse som pdf.

ÅRSMÖTE FEF 2015

Till årsmötet i Fårdala skola den 11 februari 2015 anslöt 29 personer från 24 fastigheter. Protokoll från årsmötet finner du här  Årsstämma FEF 2015