Årsmöte

KALLELSE ÅRSMÖTE 2019

Kallelse har distribuerats till samtlig hushåll avseende Årsstämma för Fårdala Egnahemsförening onsdag den 13 Mars kl 19.00 i Fårdala skolas matsal. Kallelsen i pdf format finner du här. Verksamhetsberättelse och Ekonomirapport finner du på sidan dokument.

ÅRSMÖTE FEF 2018

Till årsmötet i Fårdala skola den 7 Februari 207 anslöt 30 medlemmar. Information lämnades även avseende grannsamverkan, brandförebyggande åtgärder samt Smart-DNA. Protokoll och övrig information finner du på sidan Dokument.

KALLELSE ÅRSMÖTE 2018

Kallelse har distribuerats till samtliga hushåll avseende Årsstämma för Fårdala Egnahemsförening onsdag 7 Februari 2018 kl 19.00 i Fårdala skolas matsal. Kallelse som pdf. Under dokument återfinns också verksamhetsberättelse samt ekonomirapport.

ÅRSMÖTE FEF 2017

Till årsmötet i Fårdala skola den 15 Februari 207 anslöt 28 medlemmar. Information lämnades även avseende grannsamverkan, inbrottsförebyggande åtgärder samt Smart-DNA. Protokoll och övrig information finner du på sidan Dokument.

KALLELSE ÅRSMÖTE 2017

Kallelse har distribuerats till samtliga hushåll avseende Årsstämma för Fårdala Egnahemsförening onsdag 15 Februari 2017 kl 19.00 i Fårdala skolas matsal. Kallelse som pdf.

ÅRSMÖTE FEF 2016

Till årsmötet i Fårdala skola den 10 Februari 2016 anslöt 27 personer från 20 fastigheter. Representanter från Tyresö kommun medverkade för information om miljöåtgärder och matavfallshantering i vårt område och Tyresö. Protokoll från årsmötet finner du här: FEF Årsstämma 2016

KALLELSE ÅRSMÖTE FEF 2016

Kallelse har distribuerats till samtliga hushåll avseende Årsstämma för Fårdala Egnahemsförening onsdag 10 Februari 2016 kl 19.00 i Fårdala skolas matsal. Kallelse som pdf.

ÅRSMÖTE FEF 2015

Till årsmötet i Fårdala skola den 11 februari 2015 anslöt 29 personer från 24 fastigheter. Protokoll från årsmötet finner du här  Årsstämma FEF 2015