Årsmöte

ÅRSMÖTE 2022

Till årsmötet i Fårdala skola den 31 Mars 2022 anslöt 20 medlemmar.

Förutom årsmötet fick vi en intressant genomgång av solceller och kringutrustning för villor av Karl Björk från GoSol. Riitta Johansson från Tyresö Trädgårdssällskap berättade om trädgårdsföreningens aktiviteter och event för 2022.

Verksamhetsberättelse, ekonomirapport och revisionsrapport avseende verksamhetsåren 2020 och 2021 gicks igenom varefter årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för de båda verksamhetsåren.

Styrelsen föreslog för andra gången en stadgeändring för antal personer i styrelsen från minst 5 ledamöter och 2 suppleanter till minst 3 ledamöter och en suppleant. Årsmötet beslutade att faställa förslaget.

Protokoll och övrig information finner du på sidan Dokument.

ÅRSMÖTE 2021

ÅRSMÖTE FEF 2020

Till årsmötet i Fårdala skola den 29 Januari 2019 anslöt 22 medlemmar.

Förutom årsmötet fick vi en intressant genomgång av solceller och kringutrustning för villor av Sven-Ove Axelsson från EC Nordic. Mycket frågor och en bra diskussion följde.

Verksamhetsberättelse, ekonomirapport och revisionsrapport gicks igenom varefter årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötet beslutade också om ny årsavgift om 200 kr. Årsavgiften har varit oförändrad i mer än 30 år.

Styrelsen föreslog en stadgeändring för antal personer i styrelsen från minst 5 ledamöter och 2 suppleanter till minst 3 ledamöter och en suppleant. Omröstning hölls och årsmötet beslutade anta förslaget vilket fastställs vid nästa årsmöte.

Årsmötet beslutade på förslag att återskapa den slutna Facebookgruppen. Vidare beslutades att steg tas för ett samarbete med samfälligheten på Slåttervägen tas i syfte att bilda en större grannsamverkansgrupp samt få större grupp att utnyttja rabatter.

Protokoll och övrig information finner du på sidan Dokument.

ÅRSMÖTE FEF 2021

Ett annorlunda årsmöte hölls i år genom ett styrelsemöte förberett med ett utskick till medlemmarna för att bla kunna välja ny styrelse och besluta om årsavgift. Planer finns för ett ordinarie årsmöte under hösten om pandemin kommit under kontroll.

ÅRSMÖTE FEF 2020

Till årsmötet i Fårdala skola den 29 Januari 2019 anslöt 22 medlemmar.

Förutom årsmötet fick vi en intressant genomgång av solceller och kringutrustning för villor av Sven-Ove Axelsson från EC Nordic. Mycket frågor och en bra diskussion följde.

Verksamhetsberättelse, ekonomirapport och revisionsrapport gicks igenom varefter årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötet beslutade också om ny årsavgift om 200 kr. Årsavgiften har varit oförändrad i mer än 30 år.

Styrelsen föreslog en stadgeändring för antal personer i styrelsen från minst 5 ledamöter och 2 suppleanter till minst 3 ledamöter och en suppleant. Omröstning hölls och årsmötet beslutade anta förslaget vilket fastställs vid nästa årsmöte.

Årsmötet beslutade på förslag att återskapa den slutna Facebookgruppen. Vidare beslutades att steg tas för ett samarbete med samfälligheten på Slåttervägen tas i syfte att bilda en större grannsamverkansgrupp samt få större grupp att utnyttja rabatter.

Protokoll och övrig information finner du på sidan Dokument.