Aktuellt

 HÄNDER JUST NU HOS OSS I FÅRDALA

KOMBINERAD LÖVBLÅS OCH LÖVSUG                                                                                                             Av märket Black & Decker, elektrisk finns nu för utlåning till medlemmar.

KALLELSE ÅRSMÖTE 2019                                                                                                                      Kallelse har distribuerats till samtlig hushåll avseende Årsstämma för Fårdala Egnahemsförening onsdag den 13 Mars kl 19.00 i Fårdala skolas matsal. Kallelsen i pdf format finner du här. Verksamhetsberättelse och Ekonomirapport finner du på hemsidan under fliken dokument. Motioner eller frågor ställer du senast 3 Mars via email till info@fardala.com, eller vår ordförande Anders Wiklander.

HUSNYCKLAR UPPHITTADE PÅ SLÅTTERVÄGEN                                                                           Husnyckar upphittade på Slåttervägen. Kontakta Bengt Ivner i styrelsen, eller maila info@fardala.com.

INBROTT PÅ TRANBÄRSVÄGEN                                                                                                                   Inbrott i hus den 26e – 27e januari via borttagen glaskassett i tvättstugan. Okänt vad som stulits. Alla i Grannsamverkan – håll ögonen öppna!

BILINBROTT PÅ KLARBÄRSVÄGEN                                                                                                             Inbrott i en BMW natten till Söndag. Polisanmälan är gjort och försäkringsbolaget har varnat att det just nu pågår en ”inbrottsvåg” mot BMW bilar i Tyresö!

FÅRDALADAGEN 2018                                                                                                                                                I år träffas vi på Uddby gård för god mat, samkväm, djursafari för alla och ponnyridning för barnen. Separat nyhetsbrev har skickats ut med inbjudan till eventet.

VENTILATIONSFIRMA RINGER RUNT                                                                                                 På Klarbärsvägen har flera blivit uppringda av ett företag ”Ventilationstjänst” som erbjuder rengöring av frånluftskanaler och imkanal i köksfläkt, ”eftersom de skulle göra det på hela Klarbärsvägen”.

Nu ringer man runt till boende på Rönnbärsvägen och Slåttervägen. Kanske flera blir uppringda. Man uppger en kostnad ca 2200 kr med rotavdrag, samma som Tyresö Sotningsdistrikt.

Samma företag sålde in samma erbjudande för några år sedan, men hade då ingen utrustning med sig då de kom. Det verkar inte seriöst. Dom ringer från telefon 08-124 461 35 och på hitta.se får de inte bra recensioner.

ENTREPRENÖRER I VIT OMÄRKT SKÅPBIL                                                                                     På Slåttervägen har hushåll fått besök av en grupp om 4 engelsktalande män som ringer på och erbjuder sina tjänster. Vid tillfälle har man uppträtt aggressivt då man fått avslag på sina erbjudanden.

Får ni ett ”otrevligt” besök, ta ett foto med mobilen, notera registreringsnummer på bilen och meddela oss i FEF.

FAKTURA FRÅN ÖPPNA STADSNÄT                                                                                               Öppna Stadsnät som är vår Kommunikationsoperatör erbjuder en låg årlig avgift mot fel och utbyte av kommunkationsboxen. Att betala är enligt Öppna Stadsnät frivilligt och upp till var och en att värdera erbjudandet.

Dock föreslår vi att man skickar ett mail till Öppna Stadsnät/Finqr om man inte vill ta erbjudandet. Detta med tanke på hur fakturan är skriven.

Länk till mer information från Öppna stadsnät samt exempel på faktura.

INBROTT I BIL                                                                                                                              Natten till 13 April begicks ett bilinbrott på Tranbärsvägen! Man tjuvkopplade billarmet, slog sedan in en ruta och stal ratt, gps, inredning mm. Om någon ser en obekant bil som kör sakta genom området, eller stannar till vid olika hus, ber vi er meddela polisen samt FEF grannsamverkan.

Inbrottet har polisanmälts, och styrelsen/grannsamverkan i FEF uppmanar nu till försiktighet och uppsyn av speciellt nyare bilar med attraktiv utrustning. Det är inte ovanligt att man vid denna typ av stölder ”rekar” ett område efter intressanta bilar, innan inbrotten sker. Det kan också handla om beställningsjobb.

FEF Årsstämma hölls den 7 februari. Protokoll från mötet återfinns under fliken dokument.

För alla hushåll med Fiber installation så har vi efter diskussioner med AllTele (blivande A3) få ett bra erbjudande för bredbandsabonnemang. Detta kan kompletteras med telefoni samt senare med ett paket innefattande bredband+telefoni+TV. Mer information om priser återfinns på fliken ”Fiber”.

Årsmöte i Fårdala Egnahemsförening hålls Onsdag 7 Februari i Fårdala Skolas matsal kl 19.00. Björn Vigström från Brandkåren kommer att informera om Brandskydd och Brandsäkerhet. Mer information hittar du under fliken ”Om FEF”.

Klockan 15.00 den sista helgen (Söndag 18:e december) före julafton samlas vi kring en liten brasa, dricker glögg, äter pepparkakor, dricker kaffe och umgås en stund och kanske sjunger en och annan liten julsång. Plats som vanligt ”Tippen” vid Tennisbanorna i slutet av Tranbärsvägen.

Rapport från FEF’s årsstämma inklusive inbetalningsuppgifter finner ni här. På årsmötet beslutades om oförändrad årsavgift om 100 kr. Glöm inte att meddela namn, adress, mobil och emailadress!

Rapporten kommer att delas ut i alla brevlådor, och vi bifogar även en liten hjälp till hur ni säkerställer att ni får FEF’s email och nyhetsbrev till er dator eller smartphone. Vi skickar numera ut huvuddelen av all information elektroniskt!

2017-05-03 Vattenfall Eldistribution förnyar elnätet i vårt område för att förbättra elleveransen. Arbetena pågår mellan vecka 12 och 22 och innebär att schaktarbeten och kabelförläggning kommer att genomföras på lämplig plats i trottoarer alternativt körbana.

Eltel/Vattenfall har distribuerat följande information till berörda hushåll i vårt område: aviseringentreprenadplan och översikt.

Från styrelsens sida har vi informerat entreprenören om det fibernät som finns i vårt område för att minska risken för eventuella avbrott i detta nät.

2017-02-11 Nycklar upphittade 3 februari på Klarbärsvägen. Du som saknar dina nycklar, vänligen kontakta FEF på info@fardala.com, eller ring vår ordf Anders Wiklander.

2017-01-15 Kallelse till årsmöte i Fårdala Egnahemsförening distribueras till hushållen under helgen. Årsmötet hålls den 15 februari kl 19.00 i Fårdala skolas matsal.

2016-09-27 Tyresö Kommun har gått ut med en ny översiktsplan. Denna finns beskriven här: http://www.tyreso.se/Framtidens-Tyreso/    Eftersom översiktsplanen påverkar vårt område med omfattande nybyggnation bland annat på ängen vid tennisbanorna, och mot Krusboda är det viktigt att alla tar del av planen och framför de synpunkter man har både till kommunen och till styrelsen. Styrelsen kommer att kontakta kommunen för att få ytterligare information, planer och ritningar som kan komma att påverka vårt område. Hör av er till Anders Wiklander med frågor och synpunkter. Sista svarsdag till kommunen är 31 oktober 2016.

2016-09-27 Styrelsen planerar en publikation för att beskriva den utveckling som skett i vårt fina område sedan nybyggnationen startade på 60-talet. Vi är tacksamma för all bidrag i form av foton, diabilder, filmer och berättelser. Kontakta Gunnel Agrell som kommer att vara samordnande.

2016-09-27 Föreningens kvisthack är på rymmen. Irene Klintemar är tacksam för att få besked om var den finns och när den kommer att återlämnas till henne. Irenes telefonnummer finns på FEF sidan!

206-09-27 Det finns flera hushåll i området som planerar att byta fönster i sina fastigheter. Om intresse finns att diskutera fönstertyper, leverantörer och montörer för att få bra tips, vänligen hör av er till Gunnel Agrell i styrelsen med ett email.

2016.08.28 FÅRDALA DAGEN går av stapeln nere på ängen vid tennisbanorna Söndag den 4:e Augusti, vi ses klockan 13 för roliga aktiviteter för både stora och små ! Nyhetsbrevet hittar du här http://gantrack.com/t/pm/1125221683300/

2016.08.26 Fräsning av gammal asfalt och ny beläggning på Tranbärsvägen är nu klart. Spår och gropar är nu historia.Fräsning Tranbärsvägen 1

2016.04.19  På sidan Dokument på vår web hittar du nu intressanta bildspel om Dagvattenlösningar i Tyresö (liknande den vi har på Slåttervägen) samt Matavfallshantering i Tyresö. Bildspelen laddas ned till din dator för visning och bildspelen är gjorda i Microsoft PowerPoint.  Vi har också bifogat kommunens taxor för 2016 inklusive en talong för anmälan till matavfallshantering.

2016.04.04 Nu tar kommunens personal med fordon upp all sand på våra gator. Var snälla och parkera inte på gatan under de dagar de arbetar hos oss, så att alla gator blir rena och fina från sand och grus.

2016.03.31 Nu har vi planerat in våra gemensamma träffar ock aktiviteter för 2016. Varmt välkomna att delta.

2016.02.14 Protokoll från Årsmöte i Fårdala EgnahemsFörening är nu publicerat på vår hemsida. Information från kommunen om miljöåtgärder och matavfallshantering publiceras när vi fått denna information.

2016.02.09 Till årsmötet imorgon kommer kommunens VA chef Bertil Eriksson och berättar om varför vi fått en trädplantering på Slåttervägen samt ger information om Kolardammen. Till mötet kommer också My Blomgren som är ansvarig för kommunens matavfallshantering.

2016.01.25 Kallelse till FEF Årsmöte onsdag 10 Februari 2016 kl 19.00 i Fårdala skolas matsal, distribuerades förra veckan till samtliga hushåll i vårt område. Tillsammans med kallelsen finns också bifogat Verksamhetsberättelse från styrelsen för 2015. Här kan du läsa kallelsen och verksamhetsberättelsen.

2015.12.27 Nu ligger valda delar av den fina sången från vår glöggträff på Radio Tyresö 91.4, samt tyresoradion.se och Tyresöradions app.

2015.12.16 Hjärtligt välkomna till vår traditionsenliga JULGLÖGG nu på Söndag 20:e kl 15.00.

2015.10.15 Ett anläggningsarbete i Kommunens regi har påbörjats på Slåttervägen 74 – 82. Anläggningen ska ta hand om dagvatten och man kommer att plantera träd i den. Anläggningen kommer att begränsa Slåttervägens bredd och fungera som en hastighetsminskare. Information från Tyresö Kommun finns här.

2015.09.05 Fårdaladagen imorgon Söndag är tyvärr inställd pga riktigt dåligt väder. Vi återkommer om det finns möjlighet att finna ett nytt datum då vi kan träffas. Ett nyhetsbrev har skickats ut till alla om vi tvingats ställa in.

2015.06.09 From idag Tisdag gör Telia’s underentreprenörer iordning översticken som löper tvärs över våra gator. Man lägger i bärlager och gör plats för asfalt. Asfaltering sker from Torsdag denna vecka. Man arbetar sig via Slåttervägen, Rönnbärsvägen, Hjortronvägen och vidare genom vårt område.

Asfaltteamet hälsar att översticken, när de är öppna och förberedda för asfaltering, kommer att vara hårda, så kör extra försiktigt, speciellt ni som cyklar eller kör motorcykel.

Efter att översticken gjorts klara, asfalterar man översticken på trottoarerna och därefter asfalterar man de trottoarer man grävt i och nu ligger öppna.

Från styrelsen sida är vi glada över den kontakt och informationsgivning underentreprenörerna har. Allting går så mycket lättare med en bra kontakt.

2015.06.01 Sammanlagt 23 personer anslöt till Brith och Stefan Fägerhalls trevliga trädgårdsvisning. Tävling och kaffe med dopp och trevlig samvaro följde.

2015.05.19 Styrelsen är tacksam om som bor i vårt område kan maila till info@fardala.com och informera oss om vilken/vilka emailadresser vi ska skicka information till. Vi är också tacksamma för att få mobilnummer vi kan registrera för grannsamverkan om vi snabbt skulle behöva kontakta Dig.

2015.05.18 Föreningens hemsida www.fardala.com har funnits sedan en tid tillbaka. Vi kommer att lansera den lite mer officiellt i slutet av Maj. Därefter kommer hemsidan att vara det forum där du får löpande information om aktiviteter och aktuella händelser. Vi kommer också vid behov att skicka ut nyhetsbrev via email.

2015.05.18 Föreningen kommer i framtiden att skicka ut information, nyhetsbrev och protokoll från årsmötet via email. Därmed kommer också utdelning av dokument på papper att upphöra. Det är därför viktigt att du håller föreningen uppdaterad via info@fardala.com om eventuella förändringar av din emailadress.

2015.05.18 Vi vill också påminna om att Tyresö Kommun sagt till om att häckar och träd ska klippas så att fri sikt finns i korsningar (max 80 cm) och att trottoarer är framkomliga i hela sin asfalterade bredd.

2015.05.18 Vi har påmints från Tyresö Kommun att parkering på gata i vårt område endast får ske under 24 timmar enligt gällande regler. Det är viktigt att följa denna regel så vi slipper få reguljära kontroller i området. Det har redan förekommit sporadiska kontroller med parkeringsböter. Vi vill också rekommendera, efter påpekande från kommunen, att man inte parkerar lastbilar i vårt område utan att detta sker på särskilt avsedd parkeringsplats. Dessutom är det så att vissa gator i vårt område inte klarar den vikt en lastbil har med påföljande skador på asfalten som tex på Morellvägen.

2015.05.18 Kom ihåg att gällande hastighet i vårt område är max 30 km/tim.  Vi vill alla vara rädda om våra barn och husdjur. Föreningen kommer under sommaren att genomföra hastighetsmätningar på några gator i vårt område. Önskemål om flera 30 skyltar har framförts vilket vi nu diskuterar med kommunen.

2015.05.11 Det har endast varit ett fåtal hushåll som varit intresserade av DNA märkning via Tyresö Lås. Därav kan vi inte få ett bättre pris. Vårt förslag är att de som är intresserade själva vänder sig till Tyresö Lås, Kjell&Co i Tyresö centrum eller Clas Ohlsson i Farsta Centrum. Vi vet också att If har ett förmånligt erbjudande tom 7:e juni till dem som har sin hemförsäkring där.

2015.05.11 Under fliken dokument finns nu en av vD Torgny Nyström underskriven bilaga till det separata avtal vi tecknade med Svensk Infrastruktur. Ladda ned/skriv ut filen och komplettera med de andra avtalshandlingar du har.

2015.05.08 Svensk Infrastruktur har nu påbörjat återställningsarbeten i vårt område. FEF gör en avsyning när detta slutförts (kommunen gör slutbesiktning).

2015.05.05 Inbrott på Rönnbärsvägen på förmiddagen! Vi ber alla hålla uppsikt och meddela föreningen om misstänka fordon eller personer.

2015.04.30  Välkomna på valborgsmässofirande i Ahlstorp. Sigurd Moberg kommer att sälja facklor till alla intresserade i anslutning till promenaden till Ahlstorp. Brasan tänds vid 20-tiden.

2015.04.24 Telias underentreprenörer är nu klara med fiberläggningen i vårt område. Återställning och asfaltarbeten kommer att påbörjas omgående.

2015.03.16 Telias underentreprenörer kommer nu till oss för att gräva fiber.

2015.03.11     Här kommer en komplettering från Svensk Infrastruktur av bekräftelsen som gäller fastigheter i Fårdala Egnahemsförening.

”Skulle det inträffa att Beställaren har skattemässigt utrymme och uppfyller förutsättningarna för att erhålla ROT-avdrag, men likväl nekas ROT-avdrag av skatteverket på grund av att det arbete som Leverantören utför och har angett grundar rätt till ROT-avdrag, visar sig inte grunda rätt till ROT-avdrag, kommer detta inte i något fall att drabba Beställaren ekonomiskt. Med vänlig hälsning Kundtjänst, Svensk Infrastruktur, Telefon kundtjänst 08 – 55 117 110”

2015.03.09     Under vecka 11-16 kommer underentreprenörer från Skanova vara i vårt område för att lägga fiber till ca 80 hushåll.

2015.02.13     En komplettering via email från Svensk Infrastruktur: Svensk Infrastruktur vill härmed förtydliga tjänsterna som ingår i er beställning. Under 36 månader får du 100/10 Mbits Internet genom Alltele samt ett tv-paket från Viasat.

2015.02.10     Nyhetsbrev Fiber är ute nu! Nyhetsbrevet innehåller information till alla dem som har fått fiber installerat från Svensk Infrastruktur.